UDOLS, Associació pel Benestar del Gos Urbà

Som una associació de Barcelona, al barri d’Hostafrancs.

Tenim com a principal objectiu oferir recursos i difondre informació per a un millor coneixement i cura dels gossos. Volem millorar la seva qualitat de vida, la dels seus responsables, i la de la resta de ciutadans, en especial a l’entorn urbà.

Amb aquest fi realitzem xerrades, tallers, cursos i moltes altres activitats, que tene lloc principalment a l’espai públic.